Anslut dig till vårt nätverk!

Afghanistan

#Afghanistan: EU lägger fram sin strategi för att stödja fred och välstånd i Afghanistan

DELA MED SIG:

publicerade

on

UNICEF-projektet, Afghanistan

Idag (24 juli) har den höga representanten för utrikesfrågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen lagt fram sin vision för hur Europeiska unionen kan stödja Afghanistan både för att ta itu med dess utmaningar och för att åstadkomma positiv förändring för det afghanska folket.

Under de senaste åren har Afghanistan ställts inför ett antal utmaningar som hotar framstegen i dess ekonomiska och sociala utveckling och dess demokratiska institutioner. EU inser att den känsliga säkerhetssituationen och den ömtåliga ekonomiska situation som landet står inför, i kombination med en tydlig beslutsamhet från de afghanska myndigheternas sida att genomföra välbehövliga reformer kräver förnyad uppmärksamhet från det internationella samfundet.

Det gemensamma meddelandet om inslag i en EU-strategi för Afghanistan finns tillgängligt nätet.

Federica Mogherini, Europeiska unionens höga representant, sa:

“The Afghan people deserve peace and prosperity. As the European Union, we have been standing by them and will continue to do so, in support of the reform process, of Afghanistan’s democratic path, of the rule of law and human rights, and of bringing peace to the country, to the benefit not only of all Afghans but also of the entire region and the international community as a whole. This work towards peace needs to be led by Afghans and owned by Afghans, but the active support of the region and of the international community is crucial. The Afghan people can count on the European Union to accompany this process.”

Neven Mimica, kommissionär för internationellt samarbete och utveckling, sa:

“Afghanistan is not alone. We will continue the support which we have been providing since 2002 – to make sure that the development achievements of the last years are not lost. With the EU’s support, more Afghan women are actively participating in the country’s politics. Access to health care has increased, and farmers are better supported to improve agricultural production than before. Moving forward to help Afghanistan overcome its many challenges, we will renew our engagement and focus on supporting good governance and the justice sector, creating sustainable growth and jobs, and ensuring basic social services for the Afghan people.”

Annons

Det gemensamma meddelandet anger hur Europeiska unionen, i nära samarbete med det civila samhället, de afghanska myndigheterna och alla berörda parter, kan arbeta för varaktig fred, en konsoliderad demokrati, rättvis utveckling och social rättvisa i Afghanistan. Den föreslår konkreta åtgärder, med fokus på fem prioriterade områden:

Fred, stabilitet och regional säkerhet:

Stödja och främja en inkluderande, afghanskt ledd och afghansk ägd freds- och försoningsprocess som leder till en förhandlad fredsuppgörelse

Bygga upp den afghanska regeringens kapacitet att nå ut till alla som är i uppriktiga förhandlingar om fred och försoning.

Stödja de civila aspekterna av reformen av säkerhetssektorn, inklusive professionaliseringen av polisen och kampen mot korruption på detta område.

Arbeta med Afghanistans regering för att stödja dess strategiska politiska prioriteringar, inklusive fredsbyggande och hållbar utveckling.

Demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter:

Assisting Afghanistan’s efforts to reform its electoral system and to strengthen the integrity of the electoral process, for example by supporting independent electoral bodies or assisting in drafting of electoral legislation and regulations.

Helping to fight corruption, as well as supporting the country’s justice sector, parliament and civil society.

Arbeta med Afghanistans regering för att ta itu med människorättsproblem, inklusive respekt för minoriteter, skydd av barn eller kampen mot straffrihet.

Ekonomisk och mänsklig utveckling:

Tillhandahålla tekniskt samarbete för att hjälpa de afghanska myndigheterna att genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling och deras eget nationella ramverk för fred och utveckling.

Förstärkning av landsbygdsekonomiernas och jordbrukets roll, en ökad roll för den privata sektorn och ökad motståndskraft.

Supporting regional connectivity, to further improve the country’s transit, transport and energy corridors and to enable increased trade throughout the region.

migration:

Att arbeta tillsammans för att fullt ut genomföra EU-Afghanistan Joint Way Forward i migrationsfrågor och de bilaterala samförståndsavtal som slutits mellan EU:s medlemsstater och Afghanistan.

Hjälper till att ta itu med de grundläggande orsakerna till irreguljär migration och tvångsförflyttning.

Att hjälpa till att skapa en miljö som erbjuder det afghanska folket ett alternativ till irreguljär migration, samt att möjliggöra en hållbar återintegrering av återvändande från EU och länder utanför EU genom en gemenskapsbaserad strategi.

Att stärka kvinnor:

Supporting the implementation of the national action plan for UNSC resolution 1325 on women, peace and security, and other national women’s empowerment legislation.

Stödja införlivandet av lagstiftning och ytterligare åtgärder för att förebygga, bekämpa och kriminalisera våld mot kvinnor och sexuella trakasserier.

Att stärka kvinnors roll och rättigheter i att förebygga och lösa konflikter, i demokratiskt deltagande och i hållbar utveckling.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend