Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

Få ut det mesta av den "datadrivna ekonomin"

DELA MED SIG:

publicerade

on

världsdata 650Vad är big data?

"Big data" är stora mängder data som produceras mycket snabbt av många olika källor. Det kan skapas av människor eller genereras av maskiner, till exempel sensorer som samlar in klimatinformation, satellitbilder, digitala bilder och videor, inköpstransaktionsregister, GPS-signaler, etc. Det täcker många sektorer, från hälsovård till transport och energi.

Big data ger stora möjligheter: det kan hjälpa oss att utveckla nya kreativa produkter och tjänster, till exempel appar på mobiltelefoner eller business intelligence-produkter för företag.

Men big data är också utmanande: dagens datamängder är så enorma och komplexa att bearbeta att de kräver nya idéer, verktyg och infrastrukturer. Den behöver också rätt rättslig ram, system och teknisk lösning på plats för att säkerställa att individens integritet respekteras och att data används för gott. (MEMO / 13 / 965)

Kommissionen kommer att använda hela skalan av politiska och juridiska verktyg, och investera i forskning och innovation för att Europa ska kunna göra det bästa av datadriven ekonomi.

1. Hitta och investera i big data-idéer

Kommissionen kommer att bjuda in data- och forskningsgrupper (från hälso-, energi-, miljö-, samhällsvetenskaper och officiell statistik) att komma med big data lighthouse-initiativ.

Annons

Kommissionen letar efter spelskiftande idéer för personlig medicin, som spårar mat från jord till bord; integrerad transport och logistik; och andra områden som skulle förbättra det dagliga livet, Europas konkurrenskraft och våra offentliga tjänster. Syftet är att få ut det mesta av EU:s investeringar i strategiskt viktiga sektorer och att attrahera det offentliga och privata stöd som behövs.

Parallellt förbereder sig kommissionen för att lansera en offentlig-privat partnerskap på flera miljoner euro om big data med industrin mot slutet av detta år. Liknande PPPs i superdatorer, robotik, 5G och fotonik omvandlar redan forskning och innovation inom dessa sektorer (se MEMO / 13 / 1159). Forskare, akademiska institutioner, investerare och företrädare för EU:s dataekonomi, inklusive inte bara de stora mjukvaruföretagen som arbetar med data utan också det ökande antalet företag vars sektorer är dataintensiva, såsom hälso-, detaljhandels-, bank-, försäkrings- och tillverkningssektorer presenterade alla förslag till en strategisk forskningsagenda i slutet av juni.

2. Infrastruktur för en datadriven ekonomi

Forskare, företag, den offentliga och privata sektorn behöver tillgång till höghastighetsbredband, processorkraft och tjänster för att hantera miljarder byte med big data, för att datarevolutionen ska få fäste. Kommissionen kommer att:

 1. Arbeta med medlemsländerna för att skapa en nätverk av databehandlingsanläggningar särskilt för små och medelstora företag, akademiker, forskningsorganisationer och den offentliga sektorn.

 2. investera i GÉANT nätverk för forsknings- och utbildningssamfundet och utvidga det ytterligare till länder utanför EU och tillväxtländer så att behandling av stora data blir alltmer globaliserad;

 3. etablera superdatorcentrum för spetskompetens för att tackla vetenskapliga, industriella eller samhälleliga utmaningar genom PPP på High Performance ComputingOch;

 4. investera i den tekniska grunden för ett mobilt big data-internet genom 5G PPP och driva fram regelförändringar genom ansluten kontinent paket för att uppmuntra privata och offentliga investeringar i bredband.

3. Utveckla byggstenarna för big data

Den snabba tillväxten av en datadriven ekonomi kommer också att bero på enkel tillgång till råinformation, skickliga dataexperter och stöd för företag som tar sina första steg inom big data. Under de kommande månaderna kommer kommissionen att:

 1. Ge ut riktlinjer på standardlicenser, datauppsättningar och avgifter för återanvändning av dokument, att hjälpa medlemsstaterna att få ut det mesta av återanvändningen av offentliga uppgifter;

 2. göra det lättare att få tag på information genom a en enda kontaktpunkt för att öppna data i hela EU, stöds av Sammanlänkat Europa;

 3. kartstandarder inom big data-områden som hälsa, transport, miljö, detaljhandel, tillverkning, finansiella tjänster – för att stödja datakompatibilitet mellan sektorer;

 4. skapa en öppen datainkubator, inom Horizon 2020 för att hjälpa små och medelstora företag att skapa försörjningskedjor, få tillgång till cloud computing och juridisk rådgivning. Ytterligare stöd, investeringsrådgivning och finansiering för små och medelstora företag och unga företag är tillgängligt via kommissionens Startup Europa program för webb- och teknikentreprenörer;

 5. utforma ett europeiskt nätverk av spetsforskningscentra att öka antalet skickliga dataproffs i Europa. Parallellt kommer kommissionen att stödja utvecklingen av utbildningsprogram och läroplaner för databibliotekarier, e-infrastrukturoperatörer och andra nya roller som kommer att stödja forskare, professorer och studenter i den datadrivna ekonomin, och;

 6. mer data om data. Ett nytt verktyg för datamarknadsövervakning kommer att mäta och kartlägga Europas dataekonomi.

4. Förtroende och trygghet

Den datadrivna ekonomin kommer bara att bli verklighet om företag och privatpersoner har tillgång till flexibel molnberäkning och kan lita på att deras data är säker:

 1. Smakämnen EU paket för skydd av personuppgifter - som för närvarande diskuteras av medlemsstaterna - är regelverk för den datadrivna ekonomin. När de har implementerats kommer reglerna att bygga en enda, modern, stark, konsekvent och heltäckande ram för dataskydd som kommer att öka rättssäkerheten och stärka individers förtroende och förtroende för den digitala miljön.

 2. Med utgångspunkt i dessa EU-regler kommer kommissionen att samarbeta med medlemsländer och intressenter för att säkerställa detta företag får vägledning om dataanonymisering och pseudonymisering, riskanalys av personuppgifter samt verktyg och initiativ för att öka konsumenternas medvetenhet. Det kommer också att investera i sökandet efter relaterade tekniska lösningar som är integritetsförbättrande "by design".

 3. Följ upp rapporten från Trusted Cloud Europe och samråda om framtida politiska alternativ (lagstiftning och samreglering) senast 2015;

 4. Producera riktlinjer för god praxis för säker datalagring, för att förhindra cyberattacker.

 5. Starta en konsultation och inrätta en expertgrupp om "äganderätt till data" och ansvar för tillhandahållande av data, särskilt för data som samlats in genom Sakernas Internet.

 6. Rådgör om konceptet användarstyrt molnbaserad teknik för lagring och användning av personuppgifter.

Se även IP / 14 / 769

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend