Anslut dig till vårt nätverk!

Energi

Förnybar energi: EU domstolsbeslut stöder EU: s regler och säkerställer nationella stödsystem giltig

DELA MED SIG:

publicerade

on

clowds-on-the-horisonten-photo-by-Sigfrid-LundbergEuropeiska domstolen i dag (1 juli) beslutade att upprätthålla bestämmelserna i EU: s lagstiftning om förnybar energi, särskilt om förmån för nationella stödordningar för förnybar energi.

Kommentar om beslutet i Aland-ärendet talar Green Energy Claude Turmes sade: ”Vi välkomnar dagens beslut som upprätthåller EU:s framgångsrika lagstiftning om förnybar energi och befogenheterna för nationella stödsystem för förnybar energi. Domstolen slog fast att begränsningen av nationella stödsystem till nationella operatörer är motiverad av målet av allmänintresse att främja användningen av förnybara energikällor. Detta ifrågasätter inte möjligheterna för EU:s medlemsländer att samarbeta på regional basis (genom gemensamma stödsystem, gemensamma projekt eller statistiska överföringar), eftersom detta redan är förutsett i EU-lagstiftningen.

"Denna dom måste fungera som en varning till EU-kommissionen, som redan har försökt undergräva denna grundläggande del av EU:s direktiv om förnybar energi genom att mobba den tyska regeringen att undanta importerad el från att bidra till stödet till förnybar energi. De i kommissionen som ständigt försöker undergräva gällande EU-lagstiftning måste ta hänsyn till denna dom.

”Utkastet till EU:s energi- och klimatram för 2030 måste ta hänsyn till de nationella omständigheter som återspeglas i stödsystem för förnybar energi. Med utgångspunkt i framgången med det befintliga målet för förnybar energi 2020 måste det också inkludera ett bindande mål på 45 % förnybar energi till 2030."

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend