Anslut dig till vårt nätverk!

Digital inre marknad

Tillstånd för Europa: Industri lovar lösningar för att göra mer innehåll tillgängligt i digitala inre marknaden

DELA MED SIG:

publicerade

on

BildDet avslutande evenemanget för intressentdialogen Licenses for Europe, förmedlad av Europeiska kommissionen, kommer att äga rum idag (13 november) i Bryssel. Dialogen leddes gemensamt av kommissionsledamöterna Michel Barnier (inre marknaden och tjänster), Neelie Kroes (Digital Agenda) och Androulla Vassiliou (utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom).

Vid dagens sista plenarmöte kommer Licenser for Europe-deltagare att ge löften om att övervinna problem som europeiska medborgare kan möta på fyra områden: gränsöverskridande tillgång och portabilitet av tjänster; användargenererat innehåll och mikrolicensiering; audiovisuellt arv och text- och datautvinning.

Lösningar som presenteras idag kommer att behandla frågor som konsumenter, rättighetsinnehavare, tjänsteleverantörer och slutanvändare möter dagligen. När de genomförs skulle dessa åtaganden kunna ge ett viktigt mervärde eftersom de skulle kunna ha en verklig inverkan på tillgängligheten och tillgängligheten till kulturellt innehåll online.

Löften kommer att innehålla:

  • Den audiovisuella industrins gemensamma uttalande om att fortsätta arbeta för att gradvis erbjuda gränsöverskridande portabilitet av audiovisuella tjänster. Detta skulle göra det lättare för konsumenter att lagligt få tillgång till filmer och TV-program från hemlandet när de reser utomlands på semester eller affärsresor.
  • Multi-territory ‘one-click micro-licences’ offered by record companies and authors’ collecting societies for small scale use of music online. This will, for example, make it much easier for those who wish to use music to do so with legal certainty on their own websites or when posting videos to other sites.
  • Ett avtal mellan filmproducenter, författare och filmarvsinstitutioner om principer och rutiner för digitalisering och spridning av arvsfilmer. Detta kommer att säkerställa att många gamla filmer som för närvarande inte är tillgängliga online eller annars kan försvinna sparas för framtiden och görs tillgängliga för en bredare publik.

Commissioner Michel Barnier said: “Licences for Europe has proved that stakeholder dialogue can present concrete solutions to the challenges of the Digital Single Market. Initiatives presented today are a fast track to bring more online content to all Europeans. But our work is not over. We want to monitor the implementation of these pledges to ensure they are kept and truly make a difference in real life. And we will make sure that our future policies help share and reward creation in the single market”.

Vice-President Neelie Kroes said: “We need to be pragmatic to make progress in copyright matters, and we see that in today’s results. We are seeing a less polarised debate. If the industry can put these commitments into practice, we will see more incremental progress towards content licensing fit for the digital age. The debates will continue and we now need to look at the role updated legislation could play in delivering further progress.”

Commissioner Androulla Vassiliou said: We have achieved practical solutions which will provide greater certainty for rights-holders, a better deal for the public and more cultural diversity online. The pledge on digitisation of film heritage is great news for film fans in particular and I am glad to see that things are moving forward also on cross-border portability. Our aim is to ensure that European creators and industry develop new content and digital services so our cultural wealth reaches broader audiences and is preserved for future generations.”

Annons

Licences for Europe initiatives are the result of ten months of work and exchanges which gathered together, through three plenary sessions and more than thirty working group meetings, stakeholders from the audiovisual, music, publishing and video game industries (authors, producers, publishers, performers, distributors, broadcasters, etc.), internet service providers, technology companies, cultural institutions, web users and consumers, and other interested parties that could contribute their expertise to this matter. It should be noted that some working groups didn’t reach consensus amongst stakeholders, but provided useful insights into issues at stake.

Bakgrund

Licenser för Europa lanserades av kommissionen i februari i år efter dess meddelande från december 2012 om innehåll på den digitala inre marknaden (se IP / 12 / 1394). Målet var att senast i slutet av 2013 leverera branschledda lösningar för att ta itu med praktiska hinder för cirkulationen av innehåll i den digitala tidsåldern.

Dialogen med intressenter är ett av de två parallella åtgärder som kommissionen åtog sig att genomföra under sin mandatperiod för att säkerställa att EU:s upphovsrättsliga ramar förblir ändamålsenliga i den digitala miljön. Parallellt slutför kommissionen sin pågående översyn av EU:s rättsliga ram för upphovsrätt, med sikte på ett beslut 2014 om huruvida förslag till reform av lagstiftningen ska läggas fram. De löften som beskrivits ovan och diskussionerna, inklusive på de områden där ingen samförstånd från intressenterna uppstod, kommer att ingå i granskningen. Ett offentligt samråd kommer att inledas inom en snar framtid i samband med översynen. Detta kommer att ge ytterligare ett tillfälle för alla röster att höras i debatten och hjälpa till att fokusera diskussionen på den bredare uppsättningen av frågor som tas upp i översynsprocessen.

Se även MEMO / 13 / 986.

Mer information

Webbplats för licenser för Europa

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend