Anslut dig till vårt nätverk!

Anslutning

EU: s förnyade stöd till viktiga reformer i Turkiet

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

ALAKBARphoto-800_550EU kommer att tillhandahålla mer än 236 miljoner euro för att stödja Turkiets reforminsatser inom viktiga områden som rättsväsende och grundläggande rättigheter, migration och gränsförvaltning, energi, miljö och klimatförändringar, social utveckling samt jordbruk och landsbygdsutveckling. Fonderna görs tillgängliga under det nationella programmet 2013 för Turkiet inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (komponent I: Övergångsstöd och institutionsuppbyggnad) som har antagits av Europeiska kommissionen.

"De senaste veckorna har haft en positiv utveckling i förbindelserna mellan EU och Turkiet, och jag hoppas att detta förnyade stöd kommer att bidra till att främja ytterligare reformer som kommer att bidra till framstegen i anslutningsprocessen", säger kommissionär för utvidgning och europeisk grannskapspolitik Štefan Füle.

Finansieringen kommer att hjälpa Turkiet i sina ansträngningar att bygga ett oberoende, opartiskt och effektivt rättsväsende och göra ytterligare framsteg mot full njutning av grundläggande rättigheter och friheter. Stöd kommer också att ges för att stärka de brottsbekämpande institutionernas ansvar och effektivitet och att stärka kampen mot organiserad brottslighet.

Migration och gränsförvaltning är avgörande för Turkiets reformarbete. Institutionsuppbyggnad inom området migration och asyl kommer att stödjas tillsammans med åtgärder för att förbättra Turkiets förmåga att hantera gränser mer effektivt, särskilt längs västgränserna och i samarbete med sina grannar. EU-stöd kommer också att hjälpa Turkiet att bekämpa gränsöverskridande brottslighet effektivt.

Finansiering från det nationella programmet 2013 kommer att stödja Turkiet för att främja den sociala dialogen i arbetslivet på alla nivåer. Den kommer att ytterligare anpassa sig till EU: s lagar och normer på energiområdet, med målet att skapa en säker, liberal och öppen energimarknad i Turkiet som bygger på åtgärder som anges i 2012. Stödet kommer också att bidra till att mildra klimatförändringar, kontrollera industriföroreningar, uppfylla goda vattenhanteringsstandarder och säkerställa vatteneffektivitet. Ytterligare stöd kommer att gynna jordbruks- och fiskerisektorerna samt anpassning till EU: s standarder när det gäller livsmedelssäkerhet, veterinär- och växtskyddspolitik.

För mer information, klicka här.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend