Anslut dig till vårt nätverk!

Konflikter

Ledamöterna stöder den baskiska fredsprocessen

DELA MED SIG:

publicerade

on

OmEtt antal parlamentsledamöter från olika politiska grupper har undertecknat ett öppet brev där de uppmanar till framsteg i den baskiska fredsprocessen.

De har efterlyst framsteg när det gäller politiska fångar. Detta efter domen från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna den 21 oktober angående Spaniens förlängda frihetsberövande av några fångar. Det uppskattades att omkring 50 baskiska politiska fångar hade hållits i förvar när de skulle ha släppts för flera år sedan.

I sitt brev säger parlamentsledamöterna att respekten för fångars rättigheter borde vara nästa logiska steg för att lösa konflikten. De efterlyste dialog och internationellt engagemang och EU:s engagemang för att bygga en varaktig fred.

Ledamöterna säger i sitt brev: "Respekten för alla fångars rättigheter borde vara nästa logiska steg för att fortsätta att lösa konflikten i den baskiska regionen; slutet på spridningspolitiken och deras överföring till fängelser nära kl. deras familjer, såväl som omedelbar frigivning av allvarligt sjuka fångar är åtgärder som kan antas av de spanska myndigheterna med tillämpning av den vanliga lagstiftningen."

Brevets fullständiga text och dess undertecknare återges nedan.

Öppet brev:

Fred i Baskien är fred i Europa, det är dags att anstränga sig.

Annons

Bryssel, 5 december 2013

Till den som detta berör,

I oktober 2006 antog EU-parlamentet en resolution som stöder ansträngningarna att lösa den pågående politiska konflikten i Baskien. Martin Schulz förklarade under debatten att "vägen mot dialog är det enda sättet vi kan få ett slut på denna våldsspiral".

Vi, ledamöter av Europaparlamentet som stöder denna artikel, har arbetat med att främja ett rättvist och varaktigt fredsscenario i Baskien. Vi har och gör detta inom EU-institutionerna av två huvudskäl. För det första för att vi tror att bygga fred i Baskien bidrar till att bygga fred i EU. Och för det andra, eftersom detta är en konflikt som sker inom EU:s gränser, anser vi att EU kan och bör spela en grundläggande roll i lösningen av den pågående konflikten.

I oktober 2011 deltog Kofi Annan, Bertie Ahern, Gro Harlem Brutland, Jonathan Powell, Gerry Adams och Pierre Joxe i San Sebastian den internationella konferensen för att främja lösningen av konflikten i Baskien. I deras namn och på uppdrag av bredare sektorer av det internationella samfundet presenterade de en färdplan för att lösa konflikten. ETA svarade på denna uppmaning genom att förklara slutet på sin väpnade kampanj tre dagar senare. Ända sedan denna process och färdplanen har fått stöd av många, inklusive bland andra Jimmy Carter, Ban Ki-moon, Bill Clinton, mängder av parlamentsledamöter, samt 13 tidigare sydamerikanska presidenter. Dessa rekommendationer uppmanade också de spanska och franska regeringarna att spela en aktiv och positiv roll i fredsprocessen. Men och tyvärr är detta ännu att hända.

Av denna anledning välkomnar vi Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas beslut den 21 oktober om doktrinen 197/2006, om förlängt internering av baskiska politiska fångar. Denna doktrin har lett till allvarliga brott mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Enligt domen har de spanska myndigheterna, genom den så kallade Parotdoktrinen, hållit över 50 baskiska politiska fångar i förvar trots att de borde ha släppts för flera år sedan.

Det spanska rättsväsendets efterlevnad av domen, och den efterföljande frigivningen av fångarna som berörs av denna doktrin, måste förstås som en seger för de mänskliga rättigheterna och som ett tillfälle att gå vidare med lösningen av konflikten.

Respekten för alla fångars rättigheter borde vara nästa logiska steg för att fortsätta för att lösa konflikten i Baskien; upphörandet av spridningspolitiken och deras överföring till fängelser nära sina familjer, samt omedelbar frigivning av svårt sjuka fångar är åtgärder som skulle kunna antas av de spanska myndigheterna med tillämpning av den ordinarie lagstiftningen.

Det som bör råda idag är uppbyggnaden av ett politiskt utrymme för dialog och inte tillgripandet av polisens och rättsväsendets vanliga åtgärder.

Det är dags att bygga fred, det är dags att bygga en framtid baserad på mänskliga rättigheter, rättvisa, sanning och gottgörelse för alla dem som har lidit under hela konflikten.

På vägen mot fred, respektera fångars rättigheter.

Europaparlamentariker:

François Alfonsi
martina Anderson
Marc Demesmaeker
Jill Evans
Catherine Grèze
Ian Hudghton
Iñaki Irazabalbeitia
Marisa Matias
Raül Romeva
Alyn Smith
Alda Sousa
Bart Staes
Nikola Vuljanic
Tatjana Zdanoka

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend