Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

Statligt stöd: Kommissionen godkänner den brittiska skattelättnadsplanen för videospel

DELA MED SIG:

publicerade

on

_61900445_spel_paEuropeiska kommissionen har kommit fram till att Storbritanniens planer på att bevilja vissa skattelättnader till producenter av videospel är i linje med EU:s regler om statligt stöd. Kommissionen har särskilt funnit att åtgärden ger incitament till utvecklare att producera spel som uppfyller vissa kulturella kriterier, i linje med EU:s mål.

I april 2013 inledde kommissionen en fördjupad undersökning eftersom den tvivlade på att stödet var nödvändigt (se IP / 13 / 333). There seemed to be no obvious market failure in this dynamic and growing sector and games were being produced even without state aid. The Commission also considered that limiting the expenditure qualifying for the tax relief to goods or services ‘used or consumed’ in the UK would be discriminatory. The UK and other interested parties were given the opportunity to comment.

Following an in-depth analysis of these comments and some amendments proposed by the UK, Commission Vice President in charge of competition policy Joaquín Almunia concluded: “Our initial doubts have been dispelled. The proposed aid for video games is indeed focusing on a small number of distinctive, culturally British games which have increasing difficulties to find private financing.”

Skattelättnaden för videospel kommer att ge ett incitament till videospelsutvecklare att producera spel som uppfyller vissa kulturella kriterier. Efter att kommissionen inlett en fördjupad undersökning tog Storbritannien bort de ursprungligen planerade territoriella utgiftskraven som ålades stödmottagarna av systemet. Storbritannien visade särskilt att det föreslagna kulturtestet säkerställer att stödet endast stöder spel som är av kulturellt värde. Endast cirka 25 % av spel som produceras i Storbritannien skulle vara berättigade till stöd. Utan detta stöd kommer sannolikt antalet nya kulturellt brittiska spel att minska avsevärt.

Kommissionen drog därför slutsatsen att åtgärden främjar kultur utan att onödigt snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Det är därför i linje med artikel 107 di fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Bakgrund

I december 2007 hade kommissionen redan godkänt stöd till videospel i Frankrike, också efter en fördjupad undersökning (se IP / 07 / 1908).

Annons

I artikel 107 d i EUF-fördraget föreskrivs att stöd för att främja kultur och bevarande av kulturarvet kan vara förenligt med den inre marknaden om sådant stöd inte påverkar handelsvillkoren och konkurrensen i EU i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset.

Beslutet kommer att göras tillgängligt under ärendenumren SA.36139 i Registret över statligt stödGD Konkurrens webbplats. Nya publikationer av beslut om statligt stöd på internet och i den officiella tidningen listas i Statligt stöd Weekly e-News.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend