Anslut dig till vårt nätverk!

Bulgarien

#RailwaySafety – Kommissionen hänvisar #Bulgarien till #CourtOfJustice för underlåtenhet att införliva och följa EU:s regler

DELA MED SIG:

publicerade

on

Kommissionen har beslutat att hänskjuta Bulgarien till EU-domstolen för underlåtenhet att korrekt införliva och genomföra EU:s lagstiftning om järnvägssäkerhet (Direktiv 2004 / 49 / EG). Direktivet kräver att medlemsstaterna inrättar ett utredningsorgan som är oberoende i sin organisation, rättsliga struktur och beslutsfattande från alla järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, avgiftsorgan, tilldelningsorgan och anmält organ, och mer generellt från alla parter vars intressen kan komma i konflikt. med de uppgifter som anförtrotts utredningsorganet. Bulgarien har misslyckats med att fullt ut införliva och genomföra direktivet på nationell nivå i detta avseende.

Mer specifikt garanterar inte bulgarisk lagstiftning att utredningar av allvarliga järnvägsolyckor och incidenter utförs av ett oberoende utredningsorgan.

Bakgrund

Syftet med Direktiv 2004 / 49 / EG is to ensure the development and improvement of safety on the EU’s railways by, among others, harmonizing the regulatory structure in the Member States, defining common principles for the management, regulation and supervision of railway safety and requiring the establishment, in every member state, of an accident and incident investigating body. Each member state must ensure that investigations of accidents and incidents are conducted by a permanent body, which comprises at least one investigator able to perform the function of investigator–in–charge in the event of an accident or incident.

Kriterier som styr utredningsorganets oberoende är strikt definierade så att detta organ inte har någon koppling till sektorns olika aktörer. Utredningsorganet bör självständigt kunna avgöra om en undersökning av en järnvägsolycka eller järnvägstillbud ska genomföras eller inte, och bestämma omfattningen av undersökningarna och det förfarande som ska följas. Tidsfristen för införlivande av direktivet gick ut den 30 april 2006. Kommissionen hade redan bett Bulgarien att införliva och korrekt genomföra direktiv 2004/49/EG genom ett motiverat yttrande i oktober 2017. Vid denna tidpunkt hade Bulgarien fortfarande underlåtit att vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt det direktivet.

Mer information

Annons

– Om de viktigaste besluten i överträdelsepaketet från november 2018, se hela MEMO / 18 / 6247.

– Om det allmänna överträdelseförfarandet, se MEMO / 12 / 12.

- På EU-förfarande överträdelser.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend