Anslut dig till vårt nätverk!

Stöd

EIB fortsätter att stödja projekt för små och medelstora företag och medelstora företag i Slovenien

DELA MED SIG:

publicerade

on

100000000000027E0000011DD5955B0CEuropeiska investeringsbanken (EIB) lånar ut 50 miljoner euro till Banka Sparkasse dd för att finansiera projekt av små och medelstora företag, medelstora företag och offentliga enheter inom områdena kunskapsekonomi, energi, miljöskydd, hälsa och utbildning. Den första delen av lånet är 30 miljoner euro.

Lånet är i linje med EIB:s utlåningsprioritet att förbättra – särskilt i Slovenien – de snäva finansieringsvillkoren för små och medelstora företag, vilket är av stor betydelse för den slovenska ekonomin eftersom det representerar en motor för tillväxt och innovation i landet.

Detta är det första EIB-förmedlade lånet som ges till Banka Sparkasse dd, vilket ökar antalet EIB-partnerfinansieringsinstitutioner som vidareutlånar EIB-medel i Slovenien. Genom sitt samarbete med Banka Sparkasse, en väletablerad finansiell institution i Slovenien, säkerställer EIB att fördelarna med att bevilja lån på förmånliga villkor förs vidare till berättigade förmånstagare.

EIB har hittills tillhandahållit kreditlinjer i Slovenien för samfinansiering av projekt som främjas av små och medelstora företag och medelstora företag till ett totalt belopp av cirka 1.5 miljarder euro, vilket motsvarar ca. 30 % av bankens låneåtaganden i Slovenien sedan EIB startade sin verksamhet i landet 1991.

Detta förmedlade lån förlängs under den gemensamma IFI-handlingsplanen för tillväxt i Central- och Sydöstra Europa, som är inriktad på att ge bättre tillgång till långfristig finansiering för Europas små och medelstora företag för att mildra effekterna av finanskrisen. Dessa fonder kommer att stödja tillväxt genom att stärka den långsiktiga konkurrenskraften genom ökad tillgång på långfristiga krediter.

Bakgrund

Europeiska investeringsbanken är Europeiska unionens långfristiga låneinstitut och ägs av EU:s medlemsländer. Den gör långfristig finansiering tillgänglig för sunda investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.

Annons

Banka Sparkasse tillhör gruppen Erste bank och Sparkassen, som ingår i Erste Group, som är verksamt i mer än 20 länder i Central- och Sydösteuropa, betjänar över 17 miljoner kunder och sysselsätter cirka 50,000 70 personer. Banka Sparkasse har en solid uppbackning i sina ägare, Kärntner Sparkasse AG, Klagenfurt (26 % ränta), Steiermärkische Bank AG, Graz (4 % ränta) och Erste Bank, Wien (XNUMX % ägarandel). På den slovenska marknaden åtnjuter banken starkt stöd, vilket säkerställer en sund likviditets- och kapitalstruktur.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend