Anslut dig till vårt nätverk!

Sysselsättning

Sysselsättning: Kommissionen välkomnar rådets överenskommelse om verkställighet av utstationerade arbetstagares garantier

DELA MED SIG:

publicerade

on

66050224Employment, Social Affairs and Inclusion Commissioner László Andor has welcomed the 9th December agreement by the EU’s Council of Employment and Social Policy Ministers on a so-called ‘general approach’ on the proposal for a Directive on the enforcement of the posting of workers. The Commission presented its proposal in March 2012 (see IP / 12 / 267).

Commissioner László Andor said: “The Commission very much welcomes the general approach agreed by the Council today on new rules to enforce the safeguards against social dumping laid down in the posted workers Directive. There is an urgent need to reinforce the safeguards in EU rules to ensure that posted workers’ rights are respected in practice, and to allow European businesses to operate with more legal certainly and transparency. I now urge the European Parliament and the Council to definitively adopt the Directive as soon as possible.”

With respect to administrative requirements and national control measures, one of the most important elements of the proposal, the text agreed by Council strikes a balance between the necessity of guaranteeing legal certainty and transparency for service providers, while acknowledging member states’ competence.

With respect to the protection of workers’ rights in direct subcontracting relationships, the text agreed by Council recognises the importance of liability of the contractor in this respect, while allowing member states some flexibility to uphold the necessary appropriate measures, thus respecting the different social models and industrial relations systems existing in EU countries.

Bakgrund

Den nuvarande texten, om den antas av Europaparlamentet och rådet, skulle bidra till att förbättra det effektiva genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden i praktiken av det befintliga direktivet om utstationering av arbetstagare (Direktiv 96 / 71 / EG) som inför ett antal skyddsåtgärder för att skydda utstationerade arbetstagares sociala rättigheter och för att förhindra social dumpning. I synnerhet skulle verkställighetsdirektivet:

  1. Sätt upp mer ambitiösa standarder för att öka arbetstagarnas och företagens medvetenhet om deras rättigheter och skyldigheter när det gäller anställningsvillkoren;
  2. fastställa regler för att förbättra samarbetet mellan nationella myndigheter som ansvarar för utstationering (skyldighet att svara på förfrågningar om bistånd från behöriga myndigheter i andra medlemsstater; en tidsfrist på två arbetsdagar för att svara på brådskande förfrågningar om information och en tidsfrist på 25 arbetsdagar för icke -brådskande förfrågningar);
  3. clarify the definition of posting, in order to avoid the multiplication of ‘letter-box’ companies that do not exercise any genuine economic activity in the member state of origin but rather use posting to circumvent the law, and;
  4. define member states’ responsibilities to verify compliance with the rules laid down in the 1996 Directive (member states would have to designate specific enforcement authorities responsible for verifying compliance; obligation of member states where service providers are established to take necessary supervisory and enforcement measures and the inspection measures they should undertake.
  5. Kräv utstationerande företag:
  • att utse en kontaktperson för förbindelse med tillsynsmyndigheterna för att uppge deras identitet, antalet arbetstagare som ska utstationeras, start- och slutdatum för utstationeringen och dess varaktighet, adressen till arbetsplatsen och tjänsternas art;
  • att hålla grundläggande dokument tillgängliga såsom anställningsavtal, lönebesked och tidrapporter för utstationerade arbetstagare;
  1. förbättra upprätthållandet av rättigheter och hanteringen av klagomål genom att kräva att både värd- och hemmedlemsstaterna säkerställer att utstationerade arbetstagare, med stöd av fackföreningar och andra berörda tredje parter, kan lämna in klagomål och vidta rättsliga och/eller administrativa åtgärder mot deras arbetsgivare om deras rättigheter inte respekteras, och;
  2. ensure that administrative penalties and fines imposed on service providers by one member state’s enforcement authorities for failure to respect the requirements of the 1996 Directive can be enforced and recovered in another member state. Sanctions for failure to respect the Directive must be effective, proportionate and dissuasive.

Mer information

Annons

MEMO / 13 / 1103

Webbplats för GD Sysselsättning om utstationering av arbetstagare

Subscribe to the European Commission’s free e-mail nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

László Andors hemsida

Följ @ László AndorEU på Twitter

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend