Anslut dig till vårt nätverk!

Klimatförändring

FN:s klimatförändringsrapport visar att Europa behöver en klimatlag

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Jorden-Oceanien318Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har publicerat en rapport som återigen påminner politiska ledare om att vi står inför en dyster framtid med översvämningar, torka, konflikter och ekonomiska skador om de misslyckas med att bekämpa klimatförändringarna. Miljöjurister Client säg att denna rapport klargör att Europa måste åta sig ett vetenskapligt trovärdigt utsläppsminskningsmål. Den måste också genomföra en trovärdig styrning för att säkerställa att den uppnås.

Sharon Turner, chef för ClientEarths klimat- och energiprogram, sa: "Tiden för europeisk handvridning är förbi. Inför denna vetenskap är det absolut nödvändigt att europeiska ledare möter de allvarliga svagheterna i EU:s befintliga klimat- och energilagar. Det är oacceptabelt att fortsätta med en mycket fragmenterad och rutinmässigt ignorerad rättslig ram.

"Det är oacceptabelt att förlita sig så starkt på det fortfarande oprövade systemet för handel med utsläppsrätter (ETS) som EU:s primära verktyg för att hantera klimatförändringarna. Om Europa ska kunna ge ett rättvist bidrag till att bekämpa globala klimatförändringar måste utsläppshandelssystemet kompletteras med ett klimatförändringar. Agera för Europa."

ClientEarth säger att en väl utformad klimatlag för Europa skulle ge:

(1) Europa en stabil, förutsägbar och integrerad ram för planering och översyn av framstegen mot att uppfylla EU:s klimat- och energimål.

(2) medlemsstaterna en rättvis fördelning av ansvaret för utsläppsminskningar, flexibilitet att välja den nationella energimixen men bättre samordning av insatser mellan länder;

(3) investerarna den säkerhet de behöver för att investera i ny teknik och infrastruktur med låga koldioxidutsläpp, och;

Annons

(4) medborgarna möjlighet att vara säkra på att politiska ledare vidtog effektiva åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och skulle ställas till svars för misslyckanden.    

ClientEarth kommer inom kort att publicera förslag till en ny klimatlag för kommentarer.

Mer information

Pressmeddelande 23 januari 2014
Pressmeddelande 20 mars 2014

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend