I kommissionens rapport sägs att #betslöshet och social situation fortsätter att förbättras i EU

| Februari 13, 2018

Stödjad av stark ekonomisk tillväxt ökade sysselsättningen i EU starkare än väntat under det tredje kvartalet 2017 och fortsätter att minska arbetslösheten enligt den senaste kvartalsrapporten om utvecklingen på arbetsmarknaden, sysselsättning och social situation i Europa.

Sysselsättning, socialpolitik, kompetens och arbetsmiljökommissionär Marianne Thyssen sa: "Tillväxten är tillbaka i Europa. Sysselsättningen i EU når den högsta nivån någonsin, med fler än 236 miljoner anställda. När det gäller arbetslöshet minskar det ständigt. Vi måste göra det mesta av denna ekonomiska dynamik för att ge medborgarna de nya och effektivare rättigheterna som vi har definierat i den europeiska pelaren för sociala rättigheter: rättvisa arbetsvillkor, lika tillgång till arbetsmarknaden och socialt skydd anständig. Vi måste nu se till att alla medborgare och arbetstagare kan dra nytta av den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden.

"Över ett år ökade sysselsättningen med 1.7% i EU, vilket representerar 4 miljoner människor, 2.7 miljoner av dem i euroområdet. Ökningen främst drivs av heltid och obestämda jobb. Sysselsättningsgraden för 20-64-åringar i EU har stadigt ökat de senaste tre åren till 72.3% i tredje kvartalet 2017, den högsta nivån någonsin. Men stora skillnader kvarstår mellan medlemsstaterna. Övriga arbetsmarknadsindikatorer som ingår i kvartalsrapporten, såsom arbetskraftens produktivitet och de europeiska hushållens ekonomiska situation, bekräftar också förbättringen av den europeiska ekonomin. "

Mer information finns i detta pressmeddelande.

Taggar: ,

Kategori: En framsida, Sysselsättning, EU, EU, Europa 2020 Strategi, Europeiska kommissionen, Arbetstagarnas rättigheter