Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Kommissionen skickar begäran om information till X enligt lagen om digitala tjänster

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionens tjänster skickade formellt till X en begäran om information enligt Digital Services Act (DSA). Denna begäran följer indikationer som kommissionen fått om påstådd spridning av olagligt innehåll och desinformation, särskilt spridning av terroristinnehåll och våldsamt innehåll och hatpropaganda. Begäran avser även efterlevnad av andra bestämmelser i DSA.

Efter utnämningen som Very Large Online Platform måste X följa hela uppsättningen bestämmelser som införts av DSA sedan slutet av augusti 2023, inklusive bedömning och begränsning av risker relaterade till spridning av olagligt innehåll, desinformation, könsbaserat våld , och eventuella negativa effekter på utövandet av grundläggande rättigheter, barnets rättigheter, allmän säkerhet och psykiskt välbefinnande.

In this particular case, the Commission services are investigating X’s compliance with the DSA, including with regard to its policies and actions regarding notices on illegal content, complaint handling, risk assessment and measures to mitigate the risks identified. The Commission services are empowered to request further information to X in order to verify the correct implementation of the law.

Nästa steg

X needs to provide the requested information to the Commission services by 18 October 2023 for questions related to the activation and functioning of X’s crisis response protocol and by 31 October 2023 on the rest. Based on the assessment of X replies, the Commission will assess next steps. This could entail the formal opening of proceedings pursuant to Article 66 of the DSA.

I enlighet med artikel 74 i DSA kan kommissionen ålägga böter för felaktig, ofullständig eller vilseledande information som svar på en begäran om information. Om X inte svarar kan kommissionen besluta att begära informationen genom beslut. I det här fallet kan underlåtenhet att svara inom tidsfristen leda till att viten åläggs.

Bakgrund

Annons

The DSA is a cornerstone of the EU’s digital strategy and sets out an unprecedented new standard for the accountability of online platforms regarding disinformation, illegal content, such as illegal hate speech, and other societal risks. It includes overarching principles and robust guarantees for freedom of expression and other users’ rights.

Den 25 april 2023 hade kommissionen utsett 19 mycket stora onlineplattformar (VLOP) och mycket stora onlinesökmotorer (VLOSE) på grund av att deras antal användare var över 45 miljoner, eller 10 % av EU:s befolkning. Dessa tjänster måste följa den fullständiga uppsättningen av bestämmelser som införts av DSA sedan slutet av augusti 2023.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend