Anslut dig till vårt nätverk!

coronavirus

MEPs delas över undantag för COVID-19-vaccinpatent

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Vid dagens (19 maj) debatt om att säkerställa global tillgång till skott saknades enighet bland parlamentsledamöterna om ett tillfälligt undantag från patenträttigheter för COVID-19-vacciner. Plenarsammanträde  DEVE  INTA .

Ett antal talare uppmanade kommissionen att stödja ett undantag från immateriella rättigheter (IPR) för COVID-19-vacciner som ett väsentligt inslag i att påskynda lanseringen av skott till låg- och medelinkomstländer.

I sin tur hävdade många parlamentsledamöter att patentavstående är en "falsk bra idé" som inte skulle påskynda tillhandahållandet av vacciner och skulle skada innovation. Istället argumenterade de för att kommissionen borde verka för frivillig licensiering tillsammans med kunskaps- och teknikdelning samt att öka produktionsanläggningarna i bland annat Afrika. Detta skulle vara det snabbaste sättet att möjliggöra en rättvisare global distribution av skott, betonade de.

Parlamentsledamöter på båda sidor kritiserade USA och Förenade kungariket för att hamstra doser för mycket vid en tidpunkt då fattigare länder har liten eller ingen tillgång till jabs. Bara bland sina kamrater i den utvecklade världen har EU redan exporterat ungefär hälften av sin produktion till länder i nöd, tillade de.

Annons

Kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis, kommissionär för handel, betonade att även om EU är redo att diskutera frågan om patentundantag, inkluderar dess föreslagna lösningar att begränsa exportrestriktioner, lösa produktionsflaskhalsar, undersöka obligatorisk licensiering, investera i tillverkningskapacitet i utvecklingsländer och ökade bidrag till COVAX-systemet.

En resolution kommer att läggas till omröstning under sessionen 7-10 juni.

För att lyssna på enskilda högtalare, klicka på namnen nedan.

Annons

Augusto Santos Silva, Portugisiska ordförandeskapet

Valdis Dombrovskis, Europeiska kommissionen

Esther de Lange (EPP, NL)

Iratxe García Pérez (S&D, ES)

Dacian Cioloş (Förnya, RO)

Roman Haider (ID, AU)

Philippe Lamberts (Gröna / ALE, BE)

Geert Bourgeois (ECR, BE)

Manon Aubry (Vänster, FR)

Titta på hela debatten igen.

Bakgrund

Varje beslut om att avstå från immateriella rättigheter skulle fattas av Världshandelsorganisationen (WTO).

coronavirus

HERA: Första steget mot inrättandet av EU FAB, ett nätverk av ständigt varm produktionskapacitet

publicerade

on

Kommissionen har offentliggjort Meddelande om tidigare information, som ger vaccin- och terapiproducenter preliminär information om EU: s FAB-uppmaning till tävling, planerad till början av 2022. Målet med EU FAB är att skapa ett nätverk av "ständigt varma" produktionskapacitet för vaccin- och medicintillverkning som kan aktiveras vid framtida kriser. EU FAB kommer att täcka flera vaccin- och terapeutiska tekniker. För att vara i drift hela tiden förväntas de deltagande produktionsanläggningarna säkerställa tillgången på kvalificerad personal, tydliga driftsprocesser och kvalitetskontroller, så att EU kan vara bättre förberett och bemöta framtida hälsorisker. EU FAB kommer snabbt och enkelt att kunna aktivera sitt nätverk av tillverkningskapacitet för att möta efterfrågan på vacciner och/eller terapibehov tills marknaden har skalat upp produktionskapaciteten. EU FAB kommer att utgöra en nyckelkomponent i den industriella dimensionen hos European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA), vilket meddelades i meddelandet Vi presenterar HERA, nästa steg mot att slutföra Europeiska hälsounionen, den 16 september. Meddelandet om förhandsinformation om EU FAB är tillgängligt här.

Annons

Fortsätt läsa

coronavirus

Kommissionen godkänner 1.8 miljoner euro för lettiskt stöd för boskapsodlare som drabbats av coronavirusutbrottet

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt ett lettiskt system på 1.8 miljoner euro för att stödja bönder som är verksamma inom boskapsuppfödningssektorn som drabbats av coronavirusutbrottet. Systemet godkändes enligt statligt stöd Tillfälligt ramverk. Enligt systemet kommer stödet att ske i form av direkta bidrag. Åtgärden syftar till att mildra den likviditetsbrist som stödmottagarna står inför och att ta itu med en del av de förluster som de drabbades av på grund av coronavirusutbrottet och de restriktiva åtgärder som den lettiska regeringen var tvungen att vidta för att begränsa spridningen av viruset. Kommissionen fann att systemet överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen.

I synnerhet kommer stödet (i) inte att överstiga 225,000 31 euro per stödmottagare. och (ii) beviljas senast den 2021 december 107. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 3 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På grundval av detta godkände kommissionen systemet enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som kommissionen vidtar för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.64541 i EU statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Annons

Fortsätt läsa

coronavirus

Kommissionen godkänner 500,000 XNUMX euro i portugisiskt system för att ytterligare stödja persontransportsektorn på Azorerna i samband med coronavirusutbrottet

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt ett portugisiskt system på 500,000 XNUMX euro för att ytterligare stödja persontransportsektorn i Azorerna i samband med coronavirusutbrottet. Åtgärden godkändes enligt statligt stöd Tillfälligt ramverk. Det följer ett annat portugisiskt system för att stödja persontransportsektorn på Azorerna som kommissionen godkände 4 juni 2021 (SA.63010). Enligt den nya ordningen kommer stödet att ske i form av direkta bidrag. Åtgärden kommer att vara öppen för kollektiva persontransportföretag i alla storlekar som är aktiva på Azorerna. Syftet med åtgärden är att mildra de plötsliga likviditetsbrister som dessa företag står inför och att hantera förluster som uppstår under 2021 på grund av coronavirusutbrottet och de restriktiva åtgärder som regeringen var tvungen att vidta för att begränsa spridningen av viruset.

Kommissionen fann att det portugisiska systemet överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen. I synnerhet kommer stödet (i) inte att överstiga 1.8 miljoner euro per företag. och (ii) beviljas senast den 31 december 2021. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 107 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På grundval av detta godkände kommissionen åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som vidtas av kommissionen för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.64599 i EU statligt stöd registrera sig på kommissionens tävlingens webbplats när någon sekretessfrågor har lösts.

Annons

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend