#InWorkPoverty - "Vi har ett enormt problem med fattigdom i arbetet för kvinnor" Urtasun MEP

| November 8, 2018

Europaparlamentsledamöterna lyfte fram den senaste Oxfam-studien om kvinnors fattigdom på arbetsmarknaden i arbetskraften i Europa. Studien betonar situationen för arbetande kvinnor och hur deras förändrade arbetsmönster, de svårigheter och nackdelar de står inför leder till fattigdom trots sysselsättning. Rapporten undersöker de utmaningar och möjligheter som EU: s arbetande kvinnor står inför, särskilt de som arbetar med osäkert och lågt betalt arbete.

Vi talade med Ernest Urtasun MEP (Green) om betänkandet, han sa att det är Spanien som en av två kvinnor som arbetar i Europa genom fattigdom. Urtasun sade att könsskillnaden måste åtgärdas, också precision i arbetet - vilket överväldigande påverkar kvinnor, vilket ger turismsektorn i Spanien. Han sa att könsaspekten bör ges särskild hänsyn till de europeiska terminsrapporterna.

Fråga om jämställdhet mellan könen i de nationella parlamenten gör en skillnad, sade Urtasun att om lagstiftande män domineras, tenderar dessa frågor att försummas och detta påverkar allmän ordning.

Taggar: , ,

Kategori: En framsida, Ekonomi, EU, EU, Politik