Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomisk styrning

Införa euron: Kriterier, beslutsfattandet och nästa länder i linje

DELA MED SIG:

publicerade

on

 20140715PHT52401_width_600Euroområdet kan bli större nästa år. Efter att Europeiska kommissionen sa att Litauen var redo att anta den gemensamma valutan kommer parlamentet att rösta om dess yttrande den 16 juli. Det slutgiltiga beslutet kommer att fattas av rådet i slutet av juli. Läs vidare för att ta reda på hur länder bedöms för att se om de är redo att gå med i euroområdet.

Vilka länder förväntas gå med i euron?

Konvergensrapporter visar hur redo länder är att ansluta sig till euroområdet, som för närvarande består av 18 länder. De är bara beredda för länder utanför euron som är bundna enligt EU-fördragen att införa euron när de uppfyller de strikta ekonomiska konvergenskriterierna som krävs. Storbritannien och Danmark är de enda medlemsländerna som är undantagna från att förväntas gå med i euron.

Vilka exakt är dessa kriterier?

För att vara berättigad att gå med i euron måste en medlemsstat uppfylla fem kriterier, som fastställdes i Maastrichtfördraget 1992.

  • Den årliga inflationen bör vara högst 1.5 procentenheter över genomsnittet för de tre EU-länderna som har bäst prestanda
  • Budgetunderskottet bör vara högst 3 % av bruttonationalprodukten
  • Statsskulden bör vara högst 60 % av bruttonationalprodukten
  • Långa räntor bör vara högst två procentenheter över genomsnittet av de tre EU-länderna som presterar bäst när det gäller prisstabilitet
  • Landet borde ha deltagit i den europeiska växelkursmekanismen, som begränsar fluktuationer mellan euron och nationella valutor, i två år

För vissa av dessa kriterier kan det finnas ett visst spelrum, till exempel om ett land är nära gränsen eller har gjort betydande framsteg. Dessutom måste ländernas lagstiftning fullt ut uppfylla alla krav för införandet av euron enligt EU:s fördrag, särskilt vad gäller deras centralbankers oberoende och roll.

Hur fattas beslut om vilket land som kan införa euron?

När det väl finns en positiv konvergensrapport tar Europeiska kommissionen fram ett förslag och Europaparlamentet rådfrågas. Detta ligger sedan till grund för ett beslut som fattas av regeringarna i rådet.

Europaparlamentet ger klartecken för att Litauen ska gå med i euron

Mer information

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend