#Latvia blir 19th EU-land för att ansluta sig till #eHälsonsamarbete för personlig hälsovård

| November 16, 2018

Lettland har undertecknat den europeiska förklaringen på att länka genomiska databaser över gränserna som syftar till att förbättra förståelsen och förebyggandet av sjukdomar och möjliggöra mer personliga behandlingar, särskilt för sällsynta sjukdomar, cancer och hjärnrelaterade sjukdomar.

Deklarationen är ett samarbetsavtal mellan de länder som vill tillhandahålla säker och auktoriserad gränsöverskridande tillgång till nationella och regionala banker av genetisk och annan hälsoinformation i enlighet med alla EU: s regler om dataskydd. Målet är också att behålla EU i den globala framkanten av personlig medicin, samtidigt som den främjar vetenskaplig produktion och industriell konkurrenskraft. Lettland är 19th Undertecknare av deklarationen, som ursprungligen lanserades på 10 April 2018 under digital Day.

De övriga EU-länder som har undertecknat det är Österrike, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Cypern, Estland, Finland, Grekland, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien. I april 2018 lade kommissionen fram en handlingsplan Att säkerställa hälsovårdsdata samtidigt som det europeiska samarbetet främjas.

För mer information om det europeiska digitala hälsovårdsinitiativet se här.

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategori: En framsida, EU, Europeiska kommissionen, lettland

Kommentarer är stängda.