Anslut dig till vårt nätverk!

EU

FEANTSA uppmanar Europeiska rådet att snarast ta itu EU-ledd fattigdom

DELA MED SIG:

publicerade

on

f7a995310aab6c60db7818832ca54860Europeiska rådet kommer att sammanträda denna vecka för att diskutera den nyligen lanserade Europeiska terminen 2014. Med detta i åtanke, European Federation of National Organisationer som arbetar med hemlösa (FEANTSA) Parlamentet uppmanar rådet att se till att alla EU-medlemsstater har landsspecifika rekommendationer (CSR) om fattigdom med särskild hänvisning till hemlöshet under 2014.

Som en del av den europeiska terminen 2014 ska medlemsstaterna ta emot CSRs om olika aspekter av politik relaterade till Europa 2020-målen. Hittills har bara åtta medlemsländer fått en CSR om fattigdom. Det har inte nämnts något i dessa företagsrapporter om det akuta problemet med hemlöshet, trots ett växande antal hemlösa i praktiskt taget alla europeiska länder och hemlöshet är en EU-prioritet. FEANTSA efterlyser därför specifika CSRs om fattigdom för varje medlemsstat som inkluderar en hänvisning till hemlöshet för länder där brådskande åtgärder krävs. Det är oacceptabelt att försumma kampen mot fattigdom som en prioritering för EU 2020 eller att bara ha en ojämn eller ologisk täckning av frågan i de landspecifika rekommendationerna.

Siffror över de framsteg som medlemsländerna har gjort (på grundval av de senaste EU-SILC-data om fattigdom som var tillgängliga när EU 2020-strategin lanserades) visar att bara fem – Litauen, Lettland, Estland, Polen och Rumänien – lyckades minska antalet människor som riskerar fattigdom och social utestängning. Det är tydligt att EU är väldigt långt ifrån att nå det gemensamma målet att lyfta 20 miljoner människor ur fattigdom och social utestängning till 2020.

Summan av alla fattigdomsåtaganden från de 26 medlemsländerna (Luxembourg beslutade att inte delta i EU:s gemensamma ansträngning för att bekämpa fattigdom) uppgår till endast 12 miljoner människor snarare än de 20 miljoner man kommit överens om, vilket är en skandal i sig. Det faktum att endast en bråkdel av EU:s medlemsländer gör framsteg mot det utspädda EU-målet borde vara en fråga av allvarlig oro för EU:s beslutsfattare.

Endast tre medlemsländer ligger precis enligt plan för att nå målet 2020 – Lettland, Rumänien och Polen. Alla andra medlemsländer är längre bort från målet nu än de var när strategin lanserades 2010. Vissa länder kommer att behöva fördubbla eller tredubbla antalet människor som de för närvarande lyfter ur fattigdom för att nå sitt nationella mål 2020, t.ex. som Cypern, Danmark, Grekland, Irland, Italien, Malta, Slovenien och Spanien. Flera kommer att behöva göra 50 procent bättre för att prestera som överenskommet när det gäller fattigdom – Belgien, Bulgarien, Tjeckien och Ungern. Bland dessa finns flera relativt välbärgade länder.

Det verkar således som om de landsspecifika rekommendationerna inte tar hänsyn till regression eller framsteg mot fattigdomsmålet eftersom Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, som har fått CSR om fattigdom, är bland de som gör snabbast framsteg, medan några av de sämsta artister som Cypern, Danmark, Italien, Malta och Slovenien har inte fått någon.

FEANTSA är medveten om att CSRs är avsedda att ta hänsyn till omfattningen och allvaret av problemet med fattigdom och inte bara framsteg mot eller tillbakagång från målet – särskilt som målen är ambitiösa för vissa länder och mindre för andra. Det är en delikat övning. Det skulle dock vara vettigare och mer rättvist och effektivare om alla medlemsländer skulle få CSR om fattigdom och social utslagning. Inte minst för att vissa av dem som presterar bättre på det övergripande målet för fattigdom och utestängning (inklusive hushåll med mycket låg arbetsintensitet och materiella brister), som Polen och Rumänien, faktiskt hade ökande relativ fattigdom.

Annons

Det är känt att hemlösheten har ökat i nästan alla europeiska länder och att det är ett oacceptabelt och akut problem i alla medlemsländer. Olika EU-institutioner har efterlyst mer arbete med hemlöshet och Social Investment Package (SIP) rekommenderar att man tar itu med hemlöshet. CSR:erna för fattigdom och integration bör därför också innehålla en uppmaning att ta itu med hemlöshet mer effektivt i alla medlemsstater.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend